Hitta hit

Vi ligger mitt i Gårdby längs länsväg H 925. (Riksväg 136.) Parkera på motsatt sida vägen.

När ni kommer på väg 137 över Ölandsbron, tag av vid 2:a avtagsvägen mot Ottenby till väg 136.

Kör ca 2 km och sväng vänster mot Gårdby, följ sedan skyltningen. Framme i Gårdby tag vänster i korsningen och efter ca 200m ser du Eksgården.

Välkomna!