Bygden

Gårdby socken i norr, består av jordbruksbygd, Mittlandsskog och har en smal kust. Här har funnits järnvägsstation/post, gästgiveri, kvarn, mejeri, smedja, tegelbruk, lanthandel, kaféverksamhet mm

Byarna är Gårdby, Ullevi, Torp, Smedsgärde, Övre Ålebäck och i nutid även en del av Nedre Ålebäck.

Sandby socken i söder, även här jordbruk, men en stor del av socknen består av alvarmark och sjömarker. Här har det funnits fiskenäring, smedja, verkstad, skola, lanthandlare, ortens första mejeri.

Byarna är Nedre Ålebäck (se ovan), Norra Näsby, Södra Näsby, Åby, Sandbäck (Rumpetorp), Sandby (Kyrkbyn), Norra Sandby, Södra Sandby, Ekelunda, Skarpa Alby och Dröstorp. På Sandby sockens allmänning, Åby och Skarpa Alby mark, samt marken norr om sporthallen, ligger dessutom “byn som inte finns” – Sandgårdsborg.