Dryck

.

Vi försöker alltid att utgå ifrån att våra drycker skall bidra till helhetsupplevelsen av mat och dryck. Vi väljer drycker på samma sätt som vi väljer råvaror till maten – ifrån dem som har passion för sitt hantverk.

Vi önskar dynamik i vårt dryckesutbud, här skall finnas något som alla kan tycka om. Vi blandar och ger, fyller på och tömmer allteftersom vi känner för det och för att ni som gäster ska uppleva olika drycker vid olika tidpunkter.

Skål!